Tuesday, 10 April 2007


2 comments:

Dalia said...

monke chhuye jay...

Anonymous said...

Bah...

ekta chhoto suggestion.Bangla vashay anu kobita bole ekta bishoy hoy jetate eivabe chhotto 4line e ekta bishal vabnar samogrik prokash hoy.setateo chhondo thake.kobitar bahulyota k chhete felar sohojato khomota jader achhe tara ekmatro eta pare...r tai vebe dekhtei paren.